haze.png
cloud_1.png
cloud_2.png
EURehabChildren
An Integrated European Model
for rehabilitation of Victim and Offender Children
1.fw_.png
Entegre bir Avrupa Modeli
Suça sürüklenmiş ve suç mağduru çocukların rehabilitasyonu için
EURehabChildren has started!
Project Kick-off Meeting
4.fw_.png
haze.png
cloud_2.png
cloud_1.png
EURehabChildren başladı!
Proje Başlangıç Toplantısı
For Rehabilitation Professionals
Best Practices Handbook and Guide
cloud_1.png
cloud_2.png
haze.png
2.fw_.png
İyi Uygulamalar Elkitabı ve Rehberi
Rehabilitasyon Uzmanları için
With participation from all beneficiaries, occured at 12 December 2016
Final Conference
haze.png
cloud_1.png
cloud_2.png
3.fw_.png
Final Konferansı
Tüm faydalanıcıların katılımıyla 12 Aralık 2016'da gerçekleşti

 

The EURehabChildren Project, coordinated by ProVest Consulting, is a research Project in the field of Vocational Education and Training aimed to establish an integrated approach towards Rehabilitation of Victim and Offender Children

ProVest Danışmanlık koordinatörlüğünde yürütülen EURehabChildren Projesi Mesleki Eğitim Alanında Suça sürüklenmiş ve suç mağduru çocukların rehabilitasyonuna yönelik entegre bir bakış açısı geliştirmeyi hedefleyen bir araştırma projesidir.

 

  Project Partners - Proje Ortakları

İngilizce